Jakie są surowce mineralne w Polsce i do czego są używane?

Jaki jest przemysł surowców mineralnych w naszym kraju? Co najczęściej się wydobywa i jakie są formy zastosowania minerałów? Dowiedz się więcej o surowcach mineralnych i ich zastosowaniu.
Przemysł surowców w Polsce obejmuje wydobywanie surowców mineralnych a także przetwarzanie ich za pomocą właściwych sprzętów na produkty codziennego wykorzystania. Tak się składa, że Polska jest krajem zasobnym w surowce mineralne. Te, które wydobywa się z ziemi, zwą się kopalinami.

Wydobycie surowców energetycznych w Polsce odbywa się m. in. w miejscowościach: Konin, Turek oraz Zagłębie Górnośląskie (karbon). Zastosowanie surowców energetycznych służy do produkowania energii. Oprócz wyżej wymienionych ma miejsce także wydobycie pozostałych surowców mineralnych takich jak: Cynk, ołów (Olkusz), miedź, Sól kamienna (Kłodawa). Surowce mineralne dzielą się np. na energetyczne, metaliczne i chemiczne. W ramach przemysł (arapneumatik.pl/k-48-wylaczniki-prozni)u energetyka zawiera wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej. Węgiel kamienny to główne paliwo stosowane w polskich elektrowniach, ponieważ mamy wysokie krajowe zasoby tego surowca. Istotnymi branżami przemysłu przetwórczego są: przemysł hutniczy, elektromaszynowy i chemiczny. Bardzo ważną częścią każdego przemysłu jest zaopatrywanie energii oraz wody. Specjaliści w sprawach surowców mineralnych W kategorii jaką są surowce mineralne, jeżeli eksploatacja surowca ma miejsce na powierzchni, mówimy o kopalni odkrywkowej. Wydobywanie surowców pod ziemią odbywa się w kopalni głębinowej. Polskie zasoby ropy naftowej a także gazu ziemnego są zbyt małe na potrzeby kraju, dlatego to konieczne jest sprowadzanie tych surowców (głównie z Rosji). Natomiast surowce mineralne skalne dostępne są w całej Polsce i są z powodzeniem wykorzystywane głównie w budownictwie.
wapień
Autor: James St. John
Źródło: http://www.flickr.com

Ważnym surowcem mineralnym jest np. wapień. Jest on wykorzystywany w budownictwie, przemyśle wapienniczym, cementowym, chemicznym oraz cukrowniczym i hutniczym. Wapień jest w dodatku wykorzystywany w rolnictwie jako nawóz oraz w energetyce jako sorbent – sorbent wysokiej jakości – do procesu odsiarczania spalin. Więcej na ten temat

Zastosowanie surowca mineralnego jakim jest wapień w budownictwie przejawia się na różnorodne rodzaje. M. in. jako materiał budulcowy, np. jako materiał izolacyjny lub spoiwo budowlane.
Ostatnie lata dowiodły, że oprócz tych klasycznych surowców, takich jak np. węgiel kamienny, nasz kraj może mieć jeszcze więcej surowcowych korzyści takich jak np. ropa i gaz z łupków czy złoża typu tight. Polska jest niezwykle zasobny w surowce mineralne. Jesteśmy w czołówce państw o wysokich zasobach węgla kamiennego i brunatnego oraz rudy miedzi, cynku i ołowiu, a także siarki lub soli kamiennej. Co więcej, w w przeszłości byliśmy sławni z wydobycia drogocennego bursztynu. W naszym państwie występują także zasoby ropy naftowej, głównie w Karpatach i na Niżu Polskim. Mamy także spore zasoby siarki, które to występują w północnej części zapadliska przedkarpackiego.